SOU 1995:11 Nya konsumentregler - 9138138816 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1995:11 Nya konsumentregler
– Preskriptionstid. Garantier m.m. Borgenärsskydd
   
 
Titel:SOU 1995:11 Nya konsumentregler – Preskriptionstid. Garantier m.m. Borgenärsskydd
Anmärkning:Prop. 2001/02:134
Utgivningsår:1995
Omfång:293 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138138816
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1995:11
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås vissa ändringar i konsumentlagstiftningen (konsumentköplagen och konsumettjänstlagen) som i huvudsak berör reklamations- och garantireglerna. Vidare föreslås ett starkare skydd för köparen mot en insolvent säljare och dennes borgenärer.
 
  © 2017 Jure AB