Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige - 202021060 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
   
 
Titel:Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Utgivningsår:2020
Omfång:210 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021060
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Den omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings-och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) lämnat förslag och redovisat bedömningar om ökade medel till forskning och innovation. I budgetpropositionen föreslås och beräknas betydande höjningar av anslagen för forskning och utveckling med totalt 3,75 miljarder kronor 2024. I denna proposition beskrivs satsningarna närmare. Utgångspunkten för satsningarna är att forskningen ska vara av hög kvalitet och att satsningarna ska ge förutsättningar för fler forskningsmiljöer av högsta kvalitet.
 
  © 2017 Jure AB