Prop. 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården - 202021054 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården
   
 
Titel:Prop. 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården
Utgivningsår:2020
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Vid frivårdskontoren bedrivs kriminalvård ute i samhället. En hög nivå av ordning och säkerhet på frivårdskontor är viktig för att besökare ska vara säkra och trygga och för att säkerställa en bra arbetsmiljö för dem som arbetar där.

Regeringen föreslår en ny lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor. Säkerhetskontroll ska få genomföras om det behövs för att begränsa risken för att det begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Syftet med en säkerhetskontroll är att upptäcka vapen och andra farliga föremål.

Kontrollen ska i första hand utföras av Kriminalvårdens egen personal men den ska även kunna utföras av polismän och ordningsvakter. Den ska få bestå av kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål, i första hand med en metalldetektor eller en annan liknande anordning.

Lagen reglerar också bland annat vad som händer när farliga föremål upptäcks.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.
 
  © 2017 Jure AB