Prop. 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag - 202021079 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag
   
 
Titel:Prop. 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag
Utgivningsår:2020
Omfång:141 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:79
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en tillfällig lag om begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19. Det allmänna ska i föreskrifter och beslut åtgärda trängsel eller förhindra smittspridning på annat sätt. Lagen gör träffsäkra åtgärder möjliga. Åtgärderna ska inte i onödan hindra verksamheter som kan genomföras på ett säkert sätt.

Om det behövs ska särskilda begränsningar kunna införas för verksamheter och platser som:
• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten
• handelsplatser som är öppna för allmänheten
• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
• platser för privata sammankomster.

Storlek på sällskap och förbud att vistas på platser

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att förbjuda att man samlas i sällskap av en viss storlek på platser där allmänheten har tillträde. Regeringen föreslår också en möjlighet att förbjuda att man vistas i exempelvis en park eller på en badplats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Begränsningar för servering

Regeringen föreslår att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ändras så att den ger ytterligare möjligheter för att införa begränsningar för serveringsställen. I samband med det föreslår regeringen också följdändringar i ordningslagen.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021.
 
  © 2017 Jure AB