SOU 2002:43 Ett utvidgat skydd mot diskriminering - 9138216817 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:43 Ett utvidgat skydd mot diskriminering
   
 
Titel:SOU 2002:43 Ett utvidgat skydd mot diskriminering
Anmärkning:Prop. 2002/03:65. Se även Ds 2004:20.
Utgivningsår:2002
Omfång:552 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216817
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Diskrimineringsutredningen 2001
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:43
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 295 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att skyddet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder samt sexuell läggning skall utökas. Trakasserier och annan diskriminering skall förbjudas inom flera samhällsområden - hittills har den här typen av förbud enbart gällt arbetslivet och högskolan. Den som bryter mot förbudet skall kunna dömas till att betala skadestånd. Diskriminerande avtal skall kunna förklaras ogiltiga. Ombudsmännen DO, HO och HomO skall bl.a. kunna föra talan i domstol för personer som blivit diskriminerade. Enligt förslaget skall de nya lagarna träda i kraft den 1 juli 2003.
 
  © 2017 Jure AB