Prop. 2020/21:84 Extra ändringsbudget för 2021 - 202021084 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:84 Extra ändringsbudget för 2021
– Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
   
 
Titel:Prop. 2020/21:84 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Utgivningsår:2021
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:84
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2021 med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

I propositionen föreslås att medel tillförs för förlängda ersättningar för sjuklönekostnader, karensavdrag och karensdagar för egenföretagare. Medel tillförs också för ett nytt tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag samt för utökningar av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och av stödet till handelsbolag. Vidare tillförs medel bl.a. för ersättning till regionerna för antigentester (snabbtester) för covid-19, för stöd till kultur och idrott, för förlängt slopat fribelopp för studiemedel samt för tillsyn i enlighet med lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 
  © 2017 Jure AB