Prop. 2020/21:104 Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna - 202021104 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:104 Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna
   
 
Titel:Prop. 2020/21:104 Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna
Utgivningsår:2021
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021104
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:104
Ämnesord:Miljörätt , Processrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att reglerna för hur mark- och miljödomstolen ska vara sammansatt i olika mål och ärenden görs mer flexibla och ändamålsenliga.

Den föreslagna regleringen innebär att sammansättningen i större utsträckning bestäms efter det enskilda målets eller ärendets karaktär. Regeringen föreslår också att Mark- och miljööverdomstolen ska kunna bestå av tre i stället för fyra ledamöter vid avvisning av ett överklagande och vid annan handläggning än avgörande av ett mål eller ärende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB