Prop. 2020/21:107 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen - 202021107 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:107 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
   
 
Titel:Prop. 2020/21:107 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Utgivningsår:2021
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:107
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av maj 2021. I denna proposition föreslås att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av september 2021. Lagändringarna ska träda i kraft den 31 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB