Prop. 2020/21:126 Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket - 202021126 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:126 Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket
   
 
Titel:Prop. 2020/21:126 Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket
Utgivningsår:2021
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:126
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås att körkort som har utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket under vissa förutsättningar ska få bytas ut mot likvärdiga svenska körkort. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB