Ds 2021:1 Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet - 9789152500057 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:1 Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet
   
 
Titel:Ds 2021:1 Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet
Utgivningsår:2021
Omfång:162 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500057
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:1
Ämnesord:Arbetsrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Regeringskansliet har gett Mikael Sjöberg, generaldirektör, i uppdrag att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet samt utifrån resultatet av den genomförda analysen lämna eventuella förslag på insatser inom området.

Härmed överlämnas promemorian Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet.
 
  © 2017 Jure AB