Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen - 9789152500101 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen
   
 
Titel:Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen
Utgivningsår:2021
Omfång:42 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500101
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Alla kommuner ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i den egna kommunen. I denna promemoria lämnas förslag som innebär att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen.

Utöver den analys av den demografiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden.

Vidare föreslås att Boverket ska få i uppgift att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden, och att myndigheten ska förse kommunerna med ett underlag baserat på denna bedömning. Kommunerna ska använda underlaget som stöd för sina analyser.

Förslagen syftar till att förbättra förutsättningarna såväl för regeringens uppföljning av riksdagens mål för bostadsmarknaden som för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft i två steg, dels den 1 januari, dels den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB