Prop. 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna - 202021122 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna
   
 
Titel:Prop. 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna
Utgivningsår:2021
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:122
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att åldersgränser inom studiestödssystemet höjs för att bland annat anpassas till en förändrad arbetsmarknad och justerade pensionsrelaterade åldersgränser. Ändringarna ska bidra till att möjliggöra ett längre yrkesliv och minska risken för personer att hamna i arbetslöshet.

Det föreslås att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år och att nedtrappningen i rätten att låna (den så kallade lånetrappan) ska börja vid 51 år och sluta vid 60 år. Även den övre åldersgränsen för rätt till studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år. Det föreslås också att vissa åldersgränser som rör återbetalning och avskrivning av studielån höjs på motsvarande sätt. Det innebär att återbetalningstiden ska vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till utgången av det år då låntagaren fyller 64 år och att tidpunkten för avskrivning av eventuellt kvarstående skuld ska vara utgången av det år då låntagaren fyller 71 år. I propositionen föreslås även att Centrala studiestödsnämnden ges en något utökad möjlighet att efterkontrollera inkomster i de fall årsbeloppet för återbetalning satts ned.

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs i studiestödslagen (1999:1395) och lagen (2017:527) om studiestartsstöd. Lagändringarna i fråga om höjd åldersgräns för rätt till studiemedel, höjd ålder i lånetrappan och höjd åldersgräns för rätt till studiestartsstöd föreslåsträda i kraft den 1 oktober 2021. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
 
  © 2017 Jure AB