Prop. 2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning - 202021123 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning
   
 
Titel:Prop. 2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning
Utgivningsår:2021
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021123
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:123
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att arbete i form av beredskap och övning i en anställning som deltidsbrandman i en kommunal organisation för räddningstjänst ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB