SOU 2021:21 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden - 9789152500606 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:21 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
   
 
Titel:SOU 2021:21 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
Utgivningsår:2021
Omfång:387 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500606
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:21
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare
ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska
ramverket får genomslag (dir. 2019:101). Ett delbetänkande skulle
ha lämnats den 1 december 2020. Regeringen beslutade den
27 augusti 2020 att förlänga utredningstiden för delbetänkandet till
den 1 april 2021 (dir. 2020:87). Uppdraget ska slutredovisas
senast den 15 maj 2022.
 
  © 2017 Jure AB