SOU 2021:24 Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin - 9789152500705 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:24 Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin
   
 
Titel:SOU 2021:24 Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin
Utgivningsår:2021
Omfång:433 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152500705
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:24
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 23 juli 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall.

Utredningen har undersökt alternativa lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall. I dag har kommunerna, med vissa undantag, monopol på att samla in och behandla kommunalt avfall från både hushåll och verksamheter. Utredningens förslag till lösningar möjliggör nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi.
 
  © 2017 Jure AB