Ds 2021:11 Vissa statliga insatser på musikområdet - 9789152500767 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:11 Vissa statliga insatser på musikområdet
   
 
Titel:Ds 2021:11 Vissa statliga insatser på musikområdet
Utgivningsår:2021
Omfång:32 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500767
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de statliga insatserna på musikområdet bidrar på bästa möjliga sätt till att uppnå de kulturpolitiska målen.
 
  © 2017 Jure AB