AI, digitalisering och rätten av Noll Gregor, red. - 9789144137858 - Jure bokhandel

 

 
 
AI, digitalisering och rätten
– en lärobok
   
 
Författare:Noll Gregor , red.
Titel:AI, digitalisering och rätten – en lärobok
Utgivningsår:2021
Omfång:289 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144137858
Ämnesord:Allmän rättslära , IT-rätt

Pris: 342 SEK exkl. moms

 

AI och digitalisering har en stor faktisk regleringsmakt. I förening med teknikens kommersiella potential har den blivit en allvarlig konkurrent till rättens formella regleringsmakt. I den här boken kopplas diskussionen om enstaka teknologiska lösningar till rättens centrala begrepp och institutioner. Hur kommer rätten som sådan att samverka med AI och digitalisering - eller kommer den rentav att motverka dem?

Juridiken förändras just nu utifrån - poängen med denna bok är att vara ett steg på vägen att förändra den inifrån och att därmed äga själva processen. AI, digitalisering och rätten ger dig verktyg att tänka klarare om AI- teknikens potentiella återverkningar på rättens olika delar.

Boken vänder sig i första hand till studenter på landets juristutbildningar, men är också skriven så att läsare med olika bakgrund och kunskapsnivåer kan tillgodogöra sig innehållet.
 
  © 2017 Jure AB