Prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt - 202021186 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
   
 
Titel:Prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Utgivningsår:2021
Omfång:151 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021186
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:186
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. I den föreslagna lagen finns kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt om bland annat nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, tillsyn, sanktioner och förfarandet vid cybersäkerhetscertifiering.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2021.
 
  © 2017 Jure AB