Rättsregler i kris av Hirschfeldt Johan, Petersson Olof - 9789175043807 - Jure bokhandel

 

 
 
Rättsregler i kris
   
 
Författare:Hirschfeldt Johan , Petersson Olof
Titel:Rättsregler i kris
Utgivningsår:2021
Omfång:162 sid.
Förlag:Dialogos
ISBN:9789175043807
Ämnesord:Offentlig rätt , Allmänna verk och samlingsverk , Statsvetenskap och politik

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

Boken uppmärksammar problem i dagens krisberedskap och ger ett antal tänkbara lösningar. Ett bidrag till den pågående debatten om hur Sverige kan stärka skyddet av den demokratiska rättsstaten.

Under fredliga och lugna förhållanden kan den demokratiska rättsstaten tas för given. Men det finns svagheter som kan hämma statens möjligheter att skydda medborgare och vitala samhällsfunktioner. Hur ska staten klara sina uppgifter under allvarliga kriser?

Författarna diskuterar hur Sverige kan förbereda sig inför kommande kriser genom rättslig reglering. Här uppmärksammas problem i dagens krisberedskap och skisseras ett antal tänkbara lösningar. Detta inlägg är ett bidrag till den pågående debatten om hur Sverige kan stärka skyddet av den demokratiska rättsstaten.

Johan Hirschfeldt har varit rättschef i Statsrådsberedningen, justitiekansler och hovrättspresident i Svea hovrätt. Han är hedersdoktor vid Uppsala universitet och har haft en rad offentliga uppdrag.

Olof Petersson har varit professor i statskunskap vid Uppsala universitet och forskningsledare vid SNS. Han var ordförande i Maktutredningen, ledamot av Ekonomi kommissionen och rådgivare i Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar.
 
  © 2017 Jure AB