Ds 2021:12 Ändringar i radio- och tv-lagen - 9789152501047 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:12 Ändringar i radio- och tv-lagen
   
 
Titel:Ds 2021:12 Ändringar i radio- och tv-lagen
Utgivningsår:2021
Omfång:64 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152501047
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om att införa nya regler i radio- och tv-lagen som syftar till att öka tillgången till information om ägarförhållandena hos leverantörer av medietjänster. Förslag lämnas också med syfte att synkronisera tillståndsperioderna för tv som finansieras med public service-avgiften och annan tv.

Vidare föreslås bestämmelserna om återkallelse av tillstånd vid överträdelser av radio-och tv-lagens regler om produktplacering, sponsring, reklam och andra annonser ändras i syfte att åstadkomma en mer proportionell koppling mellan arten av överträdelse och tillgänglig sanktion. Slutligen lämnas förslag om flexiblare annonsregler för kommersiell radio, med syfte att likställa regleringen om högsta tillåtna tid för annonser med den som gäller för tv och därmed förbättra villkoren för kommersiell radio.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB