Prop. 2020/21:184 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel - 202021184 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:184 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel
   
 
Titel:Prop. 2020/21:184 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel
Utgivningsår:2021
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021184
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:184
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i tullagen med anledning av EU-förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005.

I proposition föreslås vidare att Tullverket på begäran ska tillhandahålla
Inspektionen för strategiska produkter uppgifter som förekommer hos
Tullverket och som rör export av varor. Det föreslås även att en
bestämmelse i tullagen om avlämning av avfall från fartyg ska upphävas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.
 
  © 2017 Jure AB