Prop. 2020/21:199 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan - 202021199 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:199 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan
   
 
Titel:Prop. 2020/21:199 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan
Utgivningsår:2021
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021199
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:199
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension vilket för svensk del innebär sjuk- och aktivitetsersättning.

Regeringen föreslås att avtalet införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.
 
  © 2017 Jure AB