Prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet - 202021203 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet
   
 
Titel:Prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet
Utgivningsår:2021
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021203
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:203
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att underhållsstöd dras in om den bidragsskyldiga föräldern under tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet. Den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet förlängs alltså med sex månader.

Om det finns särskilda skäl ska underhållsstöd ändå lämnas. Ett beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl föreslås gälla under minst sex månader och högst fyra år. Efter att den tiden har löpt ut ska underhållsstöd, med stöd av grundbeslutet, lämnas. Detta om förutsättningarna för sådant stöd fortfarande är uppfyllda.

Ska göra det lättare att komma överens

Meningen är att göra det lättare för föräldrar att komma överens om sådant som har med barnets försörjning att göra. Förändringen ska också stärka tryggheten när man bör undvika att föräldrarna har kontakt.

Regeringen föreslår också att Försäkringskassan ska vara skyldig att underrätta alla berörda om beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB