SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål - 9789152501245 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
   
 
Titel:SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
Utgivningsår:2021
Omfång:530 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501245
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta.

Utredaren har bl.a. haft i uppdrag att

- föreslå de åtgärder som behövs för att perma­nenta möjlig­heten att hand­lägga brott­mål i ett snabb­för­farande,

- ta ställning till om den särskilda möjlig­heten att hand­lägga brott­mål med lag­över­trädare under 18 år i ett snabb­för­​farande bör permanentas,

- analysera hur förenklad delgivning kan utvecklas för att effektivisera delgivningsförfarandet,

- analysera hur systemet med strafföreläggande kan utvecklas för att även i fortsättningen utgöra ett snabbt och effektivt alternativ till prövning i domstol, och
- analysera och ta ställning till om reglerna om uppdelad handläggning av åtal och deldom är ändamålsenliga för ett snabbförfarande.
 
  © 2017 Jure AB