SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen - 9789152501542 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen
   
 
Titel:SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen
Utgivningsår:2021
Omfång:512 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501542
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:55
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att se över beskattningen av enskilda näringsidkare. Syftet med översynen är att göra det mindre komplicerat att starta och driva enskild näringsverksamhet och samtidigt underlätta för den skattskyldige att göra rätt och undvika oavsiktliga fel.
 
  © 2017 Jure AB