SOU 2021:60 Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen - 9789152501689 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:60 Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen
   
 
Titel:SOU 2021:60 Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen
Utgivningsår:2021
Omfång:675 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501689
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:60
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar följande konkreta förslag till förenklingar av regelverk för mikroföretagande (1) avskaffande av hotelltillståndet, (2) avgränsade förenklingar gällande möjligheterna att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden, (3) förenklingar i reglerna om kör- och vilotider. Utredningen föreslår också att flera andra identifierade regelförenklingar bör beredas eller utredas vidare.
 
  © 2017 Jure AB