Prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen - 202021219 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
   
 
Titel:Prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Utgivningsår:2021
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021219
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:219
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) trädde i kraft den 10 januari 2021. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av september 2021.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Även den lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av september 2021.

I denna proposition föreslås att lagarna ska fortsatta att gälla till utgången av januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB