Prop. 2020/21:221 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 - 202021221 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:221 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
   
 
Titel:Prop. 2020/21:221 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
Utgivningsår:2021
Omfång:118 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021221
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:221
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Meningen är att garantera den drabbade en ersättning motsvarande annan ersättning för godkända skador orsakade av läkemedel.

Staten ska bara ersätta om Läkemedelsförsäkringen inte ersätter skadan. En förutsättning för statens prövning, när vaccinet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, är att skadan bedömts vara en del av en serieskada. Annars föreslår regeringen vissa undantag från rätten till ersättning.

Regeringen föreslås också att ärendena ska anmälas till Läkemedelsförsäkringen men handläggas av Kammarkollegiet. Kollegiets beslut ska kunna överklagas till Statens skaderegleringsnämnd.

Den statliga ersättningen ska bestämmas enligt skadeståndslagens bestämmelser om ersättning för personskada.

Eftersom det i ärenden enligt lagen kan komma att inhämtas känsliga uppgifter om enskilds personliga förhållanden, föreslår regeringen att en ny bestämmelse ska föras in i offentlighets- och sekretesslagen.

Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.
 
  © 2017 Jure AB