Prop. 2020/21:220 Bättre uppföljning av läkemedel för djur - 202021220 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:220 Bättre uppföljning av läkemedel för djur
   
 
Titel:Prop. 2020/21:220 Bättre uppföljning av läkemedel för djur
Utgivningsår:2021
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021220
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:220
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. Bestämmelsen innebär att den som bedriver öppenvårdsapotek ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av förskrivningar som avser läkemedel för behandling av djur.

Regeringen föreslår:

- ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas till E-hälsomyndigheten.

- att Läkemedelsverket ska informeras om ett öppenvårdsapotek inte lämnar de uppgifter som föreskrivs.

- en bestämmelse om tystnadsplikt för personal på öppenvårdsapotek som tillverkar eller expedierar läkemedel för behandling av djur eller lämnar råd och upplysningar som avser behandling av djur.

- en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter om förordnande och expediering av läkemedel för behandling av djur som lämnas till expedierande personal på öppenvårdsapotek.

- ett tillägg i apoteksdatalagen om att apoteken får behandla personuppgifter för redovisning av uppgifter om expedieringar som avser behandling av djur.

Propositionen innehåller bedömningar om vilka uppgifter som bör samlas in och bör lämnas ut av E-hälsomyndigheten och vilka uppgiftsskyldigheter som bör gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB