Prop. 2020/21:222 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem - 202021222 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:222 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem
   
 
Titel:Prop. 2020/21:222 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem
Utgivningsår:2021
Omfång:222 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021222
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:222
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya regelverk om Schengens informationssystem (SIS). Förslagen lämnas med anledning av tre nya EU-förordningar om SIS som antogs 2018. Förordningarna ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kommissionen senast den 28 december 2021 ska fastställa.

Regeringen föreslår att lagen (2000:344) om Schengens informationssystem upphävs och ersätts med en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem. Vidare föreslås ändringar i utlänningslagen (2005:716), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), utlänningsdatalagen (2016:27) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Förslagen om ändringar i utlänningslagen innebär att möjligheten att återkalla uppehållstillstånd utökas. Förslagen om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen innebär bland annat att sekretess för uppgifter som avser registreringar i SIS omfattar nya registreringskategorier. Vidare föreslås att sekretessen för sådana uppgifter ska gälla hos fler myndigheter än i dag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB