Prop. 2021/22:30 Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands - 202122030 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:30 Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands
   
 
Titel:Prop. 2021/22:30 Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands
Utgivningsår:2021
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag om en ändring i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.
 
  © 2017 Jure AB