SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet - 9789152502457 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
   
 
Titel:SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
Utgivningsår:2021
Omfång:402 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152502457
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:86
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Betänkande av Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet.

Utredningens bedömningar och förslag är följande.

- Svensk rätt är förenlig med ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Det behövs därmed inga lagändringar eller andra åtgärder för att ratificera konventionen.

- Det ska införas ett förtydligande i arbetsmiljölagen om att arbetsmiljön, så långt som möjligt, ska vara fri från våld och trakasserier.

- Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att ta fram information som förklarar arbetsgivarens ansvar i arbetet mot våld och trakasserier från tredje part, arbetsgivarens ansvar när våld och trakasserier som är arbetsrelaterat sker utanför arbetet samt hur arbetsgivare kan arbeta med dessa frågor och frågor om våld och trakasserier i allmänhet.

- En myndighet bör få i uppdrag att genomföra informationsinsatser för att höja kunskapen om våld i nära relationer och tydliggöra vilka regelverk som aktualiseras och vilka skyldigheter det innebär inom ramen för arbetslivet, samt samla och sprida kunskap om våld i nära relationer i form av ett praktiskt inriktat metodstöd till arbetsgivare.
 
  © 2017 Jure AB