Prop 2021/22:69 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen - 202122069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2021/22:69 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
   
 
Titel:Prop 2021/22:69 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Utgivningsår:2021
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att giltigheten för Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av maj 2022. Meningen med förlängningarna är att säkerställa en fortsatt god beredskap.

Regeringen föreslår att lagarna ändras. Ändringarna innebär bland annat att bemyndigandena för regeringen att meddela föreskrifter om förbud eller nedstängning tas bort. Regeringen föreslår också att kraven på smittskyddsåtgärder för serveringsställen anpassas till vad som gäller för de verksamheter som regleras av covid-19-lagen.
 
  © 2017 Jure AB