Fastigheter av Berg Peter - 9789139025535 - Jure bokhandel

 

 
 
Fastigheter
– En praktisk vägledning om redovisning och beskattning
   
 
Författare:Berg Peter
Titel:Fastigheter – En praktisk vägledning om redovisning och beskattning
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:308 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025535
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 616 SEK exkl. moms

 

Denna bok vänder sig till rådgivare och fastighetsägare med enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, samt bostadsrättsföreningar, kommuner och regioner.

Andra upplagan innehåller en mängd nyheter om lagstiftning, kompletterande normgivning, rättsfall med mera. Framför allt har mycket hänt i K-reglerna från Bokföringsnämnden sedan första upplagan.

Varje skede i fastighetsinnehavet beskrivs, från anskaffning till avyttring: vilken dokumentation som behövs, stämpelskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift, moms, redovisning och inkomstbeskattning.

Ersättningsfonder, ombildningar och paketeringar har sina egna kapitel. Redovisningsavsnitten innehåller ett stort antal illustrerande konteringsexempel.
 
  © 2017 Jure AB