Ds 2022:1 Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet - 9789152503157 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2022:1 Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet
   
 
Titel:Ds 2022:1 Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet
Utgivningsår:2022
Omfång:348 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503157
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Varnings- och informations­systemet Viktigt Meddelande till Allmän­heten (VMA-systemet) syftar till att kunna varna och ge väg­ledande informa­tion vid olyckor, svåra stör­ningar i viktiga sam­hälls­funk­tioner och andra allvarliga hän­delser.

Med­delanden som behöver nå allmän­heten i samband med sådana situationer, så kallade viktiga med­delanden till allmän­heten, är grund­läggande för att kunna skydda med­borgare och egen­dom såväl vid allvar­liga olyckor i fredstid som under höjd bered­skap. VMA-systemet är inte något tekniskt system utan kan beskri­vas som en ordning för varning och information till allmän­heten genom olika kanaler.

Utredningens uppdrag har bestått i att göra en översyn av VMA-systemet och föreslå en mer samman­hållen författ­nings­reglering av hela systemet som ska vara tillämp­lig på varning i fred och krig. I över­synen har utred­ningen haft att utgå från det nuvarande systemet.
 
  © 2017 Jure AB