MER Hus 21 - 9789179170707 - Jure bokhandel

 

 
 
MER Hus 21
   
 
Titel:MER Hus 21
Utgivningsår:2022
Omfång:569 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179170707
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 3690 SEK exkl. moms

 

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 21, är anpassade till referensverket AMA Hus 21 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 18.
Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader.

Syftet med MER Hus är:

- utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete

- skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar

- underlätta reglering av utförda arbeten

- underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten

- underlätta upprättande av systematisk kostnadsstatistik

Till MER Hus 21 hör även referensverket AMA Hus 21 och RA Hus 21, Råd och anvisningar 21. Förändringar som sker mellan AMA Hus 21 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Hus.

 
  © 2017 Jure AB