Prop. 2021/22:92 Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier - 202122092 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:92 Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier
   
 
Titel:Prop. 2021/22:92 Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier
Utgivningsår:2022
Omfång:40 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:92
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen, som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

Uppgifterna ska inte direkt kunna hänföras till någon enskild person och endast i begränsad utsträckning utgöras av känsliga personuppgifter.

Förslagen innebär att en stor mängd personuppgifter kommer att lämnas ut till LIS för att, utan hinder av statistiksekretessen, kunna användas för statistik- och forskningsändamål. Riskerna för de enskildas personliga integritet bedöms som obefintliga.

Lagändringarna föreslås träda kraft den 1 maj 2022.
 
  © 2017 Jure AB