Prop. 2021/22:143 Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter - 202122143 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:143 Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter
   
 
Titel:Prop. 2021/22:143 Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter
Utgivningsår:2022
Omfång:41 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:143
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att ett förarbevis för vattenskoter ska återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligt.

En slutlig återkallelse ska grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse. Det föreslås också att ett förarbevis ska omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2022.
 
  © 2017 Jure AB