SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! - 9138216507 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:29 Riv ålderstrappan!
– Livslopp i förändring
   
 
Titel:SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! – Livslopp i förändring
Anmärkning:Se Ds 2002:10, slutbetänkande SOU 2003:91 samt prop. 2005/06:115.
Utgivningsår:2002
Omfång:418 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216507
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:29
Ämnesord:Övrigt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

Om 30 år är var fjärde invånare i Sverige över 65 år. I detta diskussionsbetänkande behandlas de framtidsproblem som redan nu har blivit märkbara - hur ska samhället med allt färre yngre klara av att ta hand om allt fler äldre? Senior 2005-kommittén bjuder in till en bred diskussion om möjliga vägval. Utgångspunkten är de mål som fastställts enligt den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken i prop. 1997/98:113.
 
  © 2017 Jure AB