SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! - 9138216701 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:29 Riv ålderstrappan!
– Bilagedel A: Att åldras
   
 
Titel:SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! – Bilagedel A: Att åldras
Utgivningsår:2002
Omfång:54 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216701
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:29
Ämnesord:Övrigt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

Denna bilagedel innehåller två rapporter på temat "att åldras":
1. Ålderism - några infallsvinklar från Stockholms läns Äldrecentrum.
2. Inför pensioneringen - en intervjustudie med immigranter från Multikulturellt Centrum, Tumba.
 
  © 2017 Jure AB