SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! - 913821671X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:29 Riv ålderstrappan!
– Bilagedel B: Ekonomi
   
 
Titel:SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! – Bilagedel B: Ekonomi
Utgivningsår:2002
Omfång:69 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821671X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:29
Ämnesord:Ekonomi , Övrigt

Pris: 158 SEK exkl. moms

 

I denna expertrapport diskuteras den demografiska utvecklingen och dess påverkan på ekonomin. Konsekvenserna av en åldrande befolkning och en förändrad åldersstruktur för den samhällsekonomiska jämvikten analyseras även.
 
  © 2017 Jure AB