SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! - 9138216728 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:29 Riv ålderstrappan!
– Bilagedel C: Arbetsliv
   
 
Titel:SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! – Bilagedel C: Arbetsliv
Utgivningsår:2002
Omfång:81 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216728
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:29
Ämnesord:Övrigt

Pris: 158 SEK exkl. moms

 

I denna underlagsrapport behandlas äldre arbetskraft ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Här redovisas en studie av äldre anställdas ställning på arbetsmarknaden. 24 intervjuer har genomförts med chefer och 12 intervjuer med anställda. Några av slutsatserna är följande:
– Chefer förknippar begreppet "äldre" med åldersgruppen 50+ snarare än 55+.
– Värdeförlusterna för ett företag som tappar en äldre medarbetare är större än det tillskott som en nyrekryterad medarbetare tillför, även om man inte tar hänsyn till värden som lojalitet, trygghet och erfarenhet.
– Cheferna menar att de äldre har negativa attityder till sin egen ålder och sitt värde och att de är dåliga på att marknadsföra sig själva. De anställda menar däremot att värden som lojalitet, trygghet och erfarenhet inte premieras i någon högre grad.
 
  © 2017 Jure AB