Prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning - 202122159 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
   
 
Titel:Prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
Utgivningsår:2022
Omfång:205 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:159
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Regeringen föreslår bland annat att

- arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux)

- kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde

- en huvudmans information om den gymnasieutbildning som huvudmannen erbjuder tydligt ska ange utbildningens inriktning och vad utbildningen kan leda till

- ett nytt godkännande av en ansökan som huvudman för gymnasieskolan ska förutsätta att utbildningen i fråga bidrar till att dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla ett arbetsmarknadsbehov

- det ska vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i

- en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret bland annat ska vara att bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på både kort och lång sikt

- kommunernas skyldighet att lämna stöd för dagliga resor även ska omfatta elever under 16 år.

De ändringar som behövs i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.
 
  © 2017 Jure AB