Prop. 2021/22:164 En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter - 202122164 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:164 En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2021/22:164 En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter
Utgivningsår:2022
Omfång:24 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122164
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:164
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner på begäran av Institutet för mänskliga rättigheter ska lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Skyldigheten ska inte gälla för domstolsliknande nämnder eller sådana organ i förvaltningsmyndigheter som har domstolsliknande uppgifter. Skyldigheten ska inte heller gälla för Justitiekanslern eller Riksrevisionen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2022.
 
  © 2017 Jure AB