SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! - 9138216736 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:29 Riv ålderstrappan!
– Bilagedel D: Tillgänglighet och boende
   
 
Titel:SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! – Bilagedel D: Tillgänglighet och boende
Utgivningsår:2002
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216736
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:29
Ämnesord:Övrigt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Denna bilagedel innehåller fem rapporter på temat "tillgänglighet och boende":
1. Boende på äldre dar (Temo-undersökning).
2. Tillgänglighet till fysisk miljö (Lunds universitet).
3. Att bli äldre i villa (Lunds universitet, Arkitektur-byggnadsfunktion).
4. Seniorboende i Sverige - idéer, erfarenheter och framtidsperspektiv (Chalmers).
5. Äldres flyttningar - fyra studier (Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning).
 
  © 2017 Jure AB