Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar - 9138216922 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar
– En ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar
   
 
Titel:Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar – En ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar
Utgivningsår:2002
Omfång:234 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216922
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:21
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I denna rapport summeras såväl de svenska som de utländska erfarenheterna från avregleringen av sex nätverksbranscher: bank, el, flyg, post, tele och tåg. Här utkristalliseras två modeller för framgångsrik avreglering:
1. Staten fortsätter att äga och kontrollera branschens centrala infrastruktur, t.ex. järnvägsnätet. Övriga produktionsled utsätts för konkurrens genom t.ex. privatisering.
2. Ett befintligt företag eller affärsverk får bli intakt. Konkurrens skapas i senare led genom att andra företag ges tillgång till den infrastruktur som ägs av det integrerade företaget.
 
  © 2017 Jure AB