Prop. 2021/22:227 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare - 202122227 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:227 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare
   
 
Titel:Prop. 2021/22:227 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare
Utgivningsår:2022
Omfång:198 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122227
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:227
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Den 4 december 2019 trädde den nya EU-förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen i kraft. Förordningen innebär bland annat att Europeiska gräns- och kustbevaknings­byråns (Frontex) mandat och resurser utvidgas. För att förordningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige krävs vissa komplet­terande nationella bestämmelser.

Regeringen föreslår bestämmelser om bland annat följande:

- Utländska tjänstemäns rätt att utöva befogenheter som utgör myndig­hets­utövning.

- Tjänstemännens rätt att bära och använda vapen, ammunition och annan särskild utrustning.

- Tjänstemännens straffrättsliga skydd och ansvar.

I propositionen föreslår regeringen också att reglerna om under­rättelse­skyldighet när barn som misstänks för brott frihets­berövas ska förtydligas. Det förslaget är framtaget mot bakgrund av att Europeiska kom­missionen har ifrågasatt Sveriges genom­förande av EU:s försvarar­direktiv.

Den nya lagen och övriga lag­ändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB