Prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter - 202122239 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter
   
 
Titel:Prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter
Utgivningsår:2022
Omfång:75 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122239
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:239
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag som syftar till att åtgärda problemen med fordonsmålvakter och den därmed sammanhängande brottsligheten.

– Regeringen ges ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om flyttning av fordon, vilket innebär att flyttning av fordon ska kunna ske i fler fall.

– Möjligheten att i efterhand undkomma ett flyttningsbeslut genom att anmäla ett ägarbyte tas bort.

– Den som vill återfå ett fordon som har flyttats på grund av fordonsrelaterade skulder måste först betala samtliga fordonsrelaterade skulder som fordonsägaren är betalningsansvarig för.

– Tiden som ett flyttat fordon behöver förvaras innan äganderätten övergår till det allmänna efter kungörande av ett flyttningsbeslut kortas från nuvarande tre månader till en månad.

– Om en försäljning av ett flyttat fordon kan förväntas ge ett överskott, ska det säljas. Försäljningsintäkterna ska i första hand användas för att betala kostnaderna för flyttningen och i vissa fall fordonsägarens fordonsrelaterade skulder.

I propositionen anges vidare att regeringen avser att återkomma med ytterligare förslag till lagstiftning och förordningsändringar, som också syftar till att motverka problemen med fordonsmålvakter.

I propositionen görs också en bedömning av att antalet fordon som framförs på gångbanor bör vara möjligt att begränsa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB