Prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder - 202122220 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder
   
 
Titel:Prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder
Utgivningsår:2022
Omfång:37 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122220
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:220
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att socialförsäkringsbalken ändras så att tryggheten stärks för dem med långvarigt nedsatt arbetsförmåga.

I budgetpropositionen för 2022 meddelade regeringen att den skulle återkomma och föreslå en så kallad trygghetspension. Detta inom ramen för sjukersättningen för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår en ålder då de inte längre kan få sjukersättning.

Meningen med förslaget är att erbjuda ekonomisk trygghet åt dem som har slitit ut sig i jobbet, inte kan arbeta längre och som ofta tar ut ålderspensionen tidigt, något som resulterar i livsvarigt lägre pension.

Särskilda regler för rätten till sjukersättning för äldre i förvärvsarbetande ålder
Utgångspunkten är det förslag som har Utredningen om sjuk-och aktivitetsersättningen lämnat samt förmåner vid rehabilitering. Regeringen föreslår särskilda regler för rätten till sjukersättning för äldre i förvärvsarbetande ålder.

Reglerna i sjukersättningen anpassas till ett längre arbetsliv
Arbetsförmågan hos försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning – och som har erfarenhet av sådant arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden – ska enligt förslaget bedömas i förhållande till dessa arbeten. Finns det något annat lämpligt arbete för den försäkrade ska arbetsförmågan bedömas mot det.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.
 
  © 2017 Jure AB