Prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall - 202122234 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall
   
 
Titel:Prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall
Utgivningsår:2022
Omfång:23 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122234
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:234
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Åtgärder – omhändertagande av vissa föremål eller fastlåsning av fordon (klampning) – får enligt lagen bl.a. vidtas i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter. Detta är möjligt när det enligt andra författningar har meddelats ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden på grund av att ett förskott för sanktionsavgift inte har betalats omedelbart vid kontrollen.

Förslaget innebär att omhändertagande eller klampning får ske när beslut om förskott och om att färden inte får fortsätta har meddelats i fråga om sanktionsavgift som ska påföras när vissa handlingar inte visas upp vid en vägkontroll. Det gäller handlingar som krävs enligt bestämmelser om utstationering av förare inom vägtransportområdet eller enligt bestämmelser om internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik med fordon som är registrerade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB